6 răspunsuri la „Clubul de la Bucuresti”

 1. moldovan ioan zice:

  clubul de la bucuresti e varianta romaneasca a clubului bilderberg?

  Apreciază

  • SorinPLATON zice:

   @moldovan_2007

   Stimate domn,

   Grupul Bilderberg, in mitologia contemporaneitatii are o conotatie negativa, ori in acest caz nu se pune… Transparenta, afabilitatea civica, cauza interesului general si alte obiective de aceasta factura, anima, cel putin in proiect, spiritul Clubului de la Bucuresti. Ca atare, logic nu vad legatura cu trimiterea dv.

   Cele bune,
   1=

   Apreciază

 2. iulius zice:

  PROPUNERI
  PENTRU UN SISTEM DE SALARIZARE A BUGETARILOR

  (1) salariul cel mai mare îl are presedintele tarii
  (2) raportul dintre salariul minim si cel maxim va fi de 1:15
  (3) desfiintarea sporurilor ,premiilor si a oricaror altor bonificatii . Venitul obtinut în unitatile bugetare va fi reprezentat numai de salariul brut
  (4) cumulul veniturilor in sistemul bugetar( pensii de stat + venituri salariale, precum si cumulul salariilor ) se plafoneaza la o suma de maximum 3000( trei mii ) lei

  Apreciază

 3. iulius zice:

  PROPUNERI
  PENTRU O LEGE A PENSIILOR

  (1) se pastreaza normele actuale privind varsta de pensionare
  (2) vechimea minima în munca este de 10 ani
  (3) persoanele care îndeplinesc conditiile actuale de pensionare , atat ca varsta cat si ca vechime , primesc o pensie minima unica garantata egala cu salariul minim brut pe economie .
  PRINCIPIU : contributiile mai mari la fondul national de pensii nu trebuie sa duca implicit la cresterea pensiilor . Contributii mai mari presupun salarii mai mari ,în mod firesc , dar ele nu trebuie sa aiba nici o legatura cu marimea pensiei
  (4) persoanele care au varsta de pensionare si au minimum 10 ani vechime în munca primesc 50 % din salariul minim brut pe economie , indiferent de marimea fondului national de pensii
  (5) sursa finantarii pensiilor este constituita din suma contributiilor aplicate asupra salariilor ,colectate in fondul national de pensii
  (a) daca fondul national de pensii este insuficient pentru plata pensiilor ,se completeaza cu fonduri atrase de la bugetul de stat
  (b) daca fondul national de pensii este mai mare decat suma necesara platilor , atunci aceasta suma se distribuie suplimentar si în mod egal pensionarilor de la pct . (3) . Pensionarii de la pct . (4) raman tot la nivelul pensiei de 50 % din salariul minim brut pe economie , actualizat în fiecare an .

  Apreciază

 4. iulius zice:

  REFORMA ÎNVATAMANTULUI
  =PRINCIPII SI REPERE ORGANIZATORICE=

  GRADINITA :

  * La gradinita NU se vor desfasura activitati legate de procesul de invatamant . Se trec
  gradinitele de la sistemul de invatamant la sistemul de asistenta sociala .

  ÎNVATAMANT :

  * ARIA CURRICULARA

  (1) Clasele I – IV : Lb . romana , Matematica
  (2) Clasele V – VIII : Lb. Romana , Matematica , Informatica , 2 lb. Straine , Dirigintie
  (3) Clasa a IX – a ( Licee Teoretice si Licee de Arte si Meserii ) : Lb. Romana , Matematica , Informatica , 2 lb. Straine , Dirigintie
  (4) Clasele X – XII ( Licee Teoretice ) : Lb. Romana , Matematica , Informatica , 2 lb. Straine , Dirigintie , la care se adauga 2 materii optionale în limita a 4 ore saptamanal
  (5) Clasele X – XII (Licee de Arte si Meserii) : Lb. Romana , Matematica , Informatica , 1 Lb. Straina , Dirigintie , la care se adauga 2 materii de specialitate optionale în limita a 4 ore saptamanal .
  Se studiaza o singura lb . straina spre deosebire de liceele teoretice , unde se studiaza 2 lb . straine.Diferenta de ore de studiu poate fi utilizata de elevii liceelor de arte si meserii pentru studiul unei materii optionale ( alta decat cele de specialitate ) , care sa ofere sansa sustinerii examenului de admitere în învatamantul superior în aceleasi conditii ca elevii liceelor teoretice
  (6) Clasa a XIII – a ( Licee de Arte si Meserii ) : va fi dedicata exclusiv studiului practic al celor doua materii de specialitate .
  La sfarsitul clasei a XIII – a se elibereaza Diploma de Calificare , în baza prezentei la ore , conform criteriului de promovabilitate .

  * NUMARUL ORELOR DE STUDIU

  Saptamana de studiu : de luni pana vineri
  (1) Clasele I – IV : 4 ore/zi
  (2) Clasele V – VIII : 5 ore/zi
  (3) Clasele IX – XII : 4 ore/zi pentru aria curriculara obligatorie , la care se adauga 4 ore saptamanal pentru cele 2 materii optionale
  (4) Clasa a XIII –a ( Licee de Arte si Meserii ) : 8 ore/zi ( luni – joi ) si 6 ore/zi ( vineri )

  * CRITERIUL DE PROMOVABILITATE

  Promovarea claselor se va realiza pe baza prezentei la ore ( min . 80% ) .
  Sub 80% prezenta la oricare din disciplinele scolare , se declara stare de repetentie .
  Nu se iau în considerare absentele cauzate de calamitati naturale ( cutremur , inundatii , etc . ) declarate ca atare de autoritatile locale ( primarii ) , periodele de spitalizare , greva .
  Repetarea claselor se face pe baza de taxa .

  * VERIFICAREA CUNOSTINTELOR

  – Fara lucrari de verificare a cunostintelor în clasa I
  – Clasele II – VIII : maxim 2 lucrari de verificare a cunostintelor per trimestru , la cererea scrisa a parintilor ( tutorilor ) pentru clasele II – VIII si la cererea scrisa a elevilor pentru clasele IX – XII .
  – Continutul lucrarilor se stabileste la începutul anului de catre cadrul didactic si vor fi aprobate de inspectoratul scolar .
  Aprecierea lucrarilor va cuprinde o nota generala si o caracterizare a gradului de întelegere a obiectivelor fiecarei materii de studiu . Un exemplar al lucrarilor se arhiveaza la scoala , un alt exemplar va fi înmanat parintelui (tutorelui ) sau elevului ,dupa caz , pe baza de semnatura . Analiza lucrarilor se va face individual (confidential ) cu fiecare elev în parte , iar la clasele II – VIII si în prezenta parintilor( tutorilor ) .
  – Toate lucrarile de verificare se vor sustine numai în scris , inclusiv lucrarile pentru bacalaureat si examenele de admitere (pentru clasa a IX-a si admiterea în învatamantul superior ) .

  * EXAMENE

  – Înscrierea în clasele I si V se face fara examen .
  – Admiterile în clasa a IX-a si în învatamantul superior se vor organiza NUMAI pe baza de examen , indiferent de forma de învatamant , de stat sau particular , pe baza de subiecte unice .
  – Pentru admiterea în liceu se întocmesc subiecte si se sustine examen pentru toate materiile de studiu : Lb . Romana , Matematica , Informatica , 2 lb. Straine , Lb . Materna ( pentru minoritatile nationale , optional ) . Se pastreaza metodologia actuala de completare a locurilor pe baza repartitiei informatice , centralizate , pe baza de optiuni
  – Probele de aptitudini pentru licee sau facultati ( muzica , sport ,etc . ) se organizeaza în prima luna de la începutul anilor terminali ( clasa a VIII – a , respectiv clasa a XII –a ) .
  – Licee de Arte si Meserii : pentru a putea accede la învatamantul superior , elevul va solicita pe baza de cerere ( scrisa la începutul clasei a XII – a ) înscrierea la examenul de bacalaureat . Examenul de bacalaureat va fi sustinut în aceleasi conditii cu elevii liceelor teoretice . Examenul va fi sustinut într-unul din liceele teoretice de pe raza teritoriala a elevului ; cererea va fi depusa la secretariatul liceului mentionat în cerere .
  – Bacalaureatul consta în sustinerea lucrarilor ( nota minima 5 pentru fiecare materie ) pentru Lb. Romana , Matematica , Informatica , 2 lb . straine , Lb . Materna ( pentru minoritatile nationale , optional ) . Notele de la examenul de bacalaureat NU vor fi luate în considerare la admiterea în institutiile de învatamant superior , de stat sau particulare .
  – Învatamantul Superior : Examenul de admitere ( probele de cunostinte ) va consta din sustinerea de probe scrise la maximum 3 materii nominalizate de fiecare facultate în parte (2 materii din aria curriculara obligatorie , iar a 3 –a la din afara ariei curriculare obligatorii , specifica fiecarei facultati ) .

  * ALTE DISPOZITII

  (1) Clasa I începe la împlinirea varstei de 7 ani .
  (2) Activitatea scolara în ansamblu va fi completata ( corectata ) cu prevederi ale UE , obligatorii pentru tarile membre , în limita a maxim 20% din volumul ariei curriculare , fara a se depasi numarul maxim de ore/zi.
  (3) Orele de dirigintie se vor desfasura la clasele V – XII pe baza unor teme propuse de elevi , altele decat cele care sa aminteasca de programa scolara . Temele vor fi propuse la inceputul fiecarui trimestru .
  (4) Regulamentele de ordine interioara vor functiona numai dupa aprobarea comitetului de parinti .
  (5) Învatamant obligatoriu : clasele I – IV ( învatamant primar ) . Nefrecventarea invatamantului primar atrage dupa sine suspendarea drepturilor cetatenesti ale parintilor ( tutorilor ) . Suspendarea drepturilor va fi declansata de primarie , pe baza comunicarii prezentei la ore de catre director , in anul imediat urmator nefrecventarii anului de studiu .
  Învatamant gratuit : clasele I – XIII , cu exceptia repetarii clasei
  (6) Minoritatile nationale : studiul lb . materne se desfasoara suplimentar fata de programa obligatorie .
  (7) Învatamantul se organizeaza pentru cursuri de zi .
  (8) Studiul materiilor optionale se poate desfasura în licee diferite , la sch . II sau I , in opozitie cu studiul materiilor obligatorii . Optiunea privind studiul materiilor optionale se face la sfarsitul clasei a IX –a . În clasa a IX – a se vor studia ofertele educationale pentru liceu si invatamintul superior . Ofertele institutiilor de învatamant superior ( atat învatamantul de stazt cat si cel particular ) vor fi facute cunoscute cu 4 ani înainte de organizarea examenelor de admitere si nu mai pot fi modificate pentru un ciclu liceal . Ofertele vor cuprinde si conditiile de organizare a examenelor de admitere si vor fi publicate în brosuri finantate din bani publici .
  (9) Liceele vor fi dotate cu cabinete medicale si de psihologie proprii . Elevii vor fi testati psihologic , inclusiv in ceea ce priveste orientarea profesionala . Testele medicale si cele psihologice se vor efectua obligatoriu începand cu clasa a IX – a si vor avea caracter confidential Rezultatele testelor pot fi cunoscute numai de medic ( psiholog ) , elev , parinte ( tutore ) si director .
  (10) EVALUAREA activitatii cadrului didactic se va face de catre comitetul de parinti , director, inspectorat , primarie , conform unui sistem elaborat . Exemplu :
  (a) nota comitet de parinti = 50%
  (b) nota director = 20%
  (c) nota inspectorat = 20%
  (d) nota primarie = 10%
  Ocuparea catedrelor se face prin concurs .
  (11) În învatamantul de stat , se interzic orice contributii sub forma materiala , baneasca , cadouri, sponsorizari . Primirea de foloase materiale , sub orice forma , în orice ocazie si în orice conditii , de catre cadrele didactice va fi sanctionata cu desfacerea contractului de munca .
  (12) Se desfiinteaza materiile alternative . Programa scolara obligatorie va cuprinde materii cu continut unic pentru toate formele de învatamant , de stat sau particular .

  Apreciază

 5. jay zice:

  Da, e de salutat orice initiativa de acest gen. Stanga merita mai mult in Romania. Dar, trebuie sa o recunostem, exista stanga si.. stanga! Adica o singura destinatie dar mai multe idei de a ajunge acolo… Personal vreau sa dau credit ideilor moderne, stangii moderne, asa cum ea apare in lucrarile lui Giddens, de ex., sau ale lui Brandt. O stanga care, cel putin discursiv, sa se rupa definitiv de comunism, o stanga care nu numai sa lase loc dar sa plece de la concepte precum proprietate, initiativa privata, economie de piata, comunitate, nerezumandu-se la a identifica statul ca solutie la orice problema. O stanga care sa accepte ca localul are cel putin la fel de multa importanta ca nationalul sau globalul, o stanga care sa accepte ca, daca statul e mai mult decat suma partilor sale, si partile sale sunt mai mult decat o simpla diviziune administrativa.

  Parerea mea!

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s